پایگاه ‌دانش
مرکز محاسبات > میز پشتیبانی > پایگاه ‌دانش

پرسش خود را بیان کنید:


» مقوله: ADSL  (بازگشت)

» نوشتارهای این مقوله:

 
نسخه‌ی PDF راهنمای نصب مودم Comtrend در خوابگاه‌ها رتبه‌ی نوشتار 3.9/5.0
راهنمای نصب مودم به صورت PDF قرارداده شده، نخست آن را ذخیره کنید و بعد برای نصب مودم اقدام کنید تا در میانه‌ی کا...
نسخه PDF راهنمای نصب مودم TP-Link در خوابگاه ها رتبه‌ی نوشتار 3.5/5.0
راهنمای نصب مودم های TP-Link به صورت PDF قرارداده شده است. لطفا نخست آن را ذخیره کنید و سپس نسبت به نصب مودم اقدام کن...
نسخه PDF راهنمای نصب مودم DLink در خوابگاه ها رتبه‌ی نوشتار 3.3/5.0
راهنمای نصب مودم به صورت PDF قرارداده شده، نخست آن را ذخیره کنید و بعد برای نصب مودم اقدام کنید تا در میانه‌ی کا...
رفع عیب مودم ADSL رتبه‌ی نوشتار 2.8/5.0
در صورتی که مودم ADSL اتاق شما کار نمی‌کند مراحل زیر را به ترتیب بررسی کنید. شاید خود شما بتوانید مشکل را حل کنید....
 

Powered by Help Desk Software HESK™