پایگاه ‌دانش
مرکز محاسبات > میز پشتیبانی > پایگاه ‌دانش

پرسش خود را بیان کنید:


چرا در برخی از خوابگاه نمی‌توان از torrent استفاده کرد؟

راه حل ترافیک همتا به همتا (P2P)‌ و بالاخص ترافیک torrent فقط یکی از سرویس‌های شبکه است، که ضرورت وجود آن گاهاً کمتر از سایر سرویس‌ها است.
مرکز محاسبات دانشگاه هیچ الزامی در برقرار بودن دائم سرویس همتا به همتا نمی‌بیند و آن را یک سرویس جانبی در نظر می‌گیرد و این حق را برای خود محفوظ می‌داند که در مواقع لازم با تشخیص کارشناسان شبکه در این سرویس تغییراتی ایجاد کند.
شاید خوابگاه شما هم یکی از این موارد لازم باشد.
 
آیا این نوشتار مفید بود؟ آری / خیر
جزئیات نوشتار
شناسه‌ی نوشتار: 8
مقوله: Knowledgebase
تاریخ افزوده شدن: 2011-05-02 14:15:16
بازدید: 1111
رتبه (رای): رتبه‌ی نوشتار 3.0/5.0 (56)

 
<< بازگشت

Powered by Help Desk Software HESK™