سامانه مدیریت ترافیک

برای مشاهده میزان حجم باقیمانده و ریز مصرف خود به سایت زیر مراجعه نمایید:

https://bw.ictc.sharif.edu/login

جرئیات مقاله

شناسه مقاله:
7
بازدیدها:
678
امتیازدهی (رای ها):
(15)

مقالات مرتبط