پایگاه ‌دانش
مرکز محاسبات > میز پشتیبانی > پایگاه ‌دانش

پرسش خود را بیان کنید:


جزئیات و قوانین سرویس حجمی

راه حل دانشجویان کارشناسی: سرعت 5Mbps و حجم دریافت 6GB
دانشجویان کارشناسی ارشد: سرعت 5Mbps و حجم دریافت 8GB
دانشجویان دکترا: سرعت 10Mbps و حجم دریافت 12GB
اساتید: سرعت 10Mbps و حجم دریافت 12GB
کارمندان: سرعت 2Mbps و حجم دریافت 2GB
پژوهشگران: سرعت 5Mbps و حجم دریافت 2GB


برای ساعات عادی (از ساعت ۷ صبح الی ۱ صبح)، به ازای هر واحد مصرف به میزان یک واحد از اعتبار ماهیانه کاربر کاسته می شود. در ساعات شبانه (از ساعت ۱ صبح الی ۵ صبح) به ازای هر واحد مصرف ۰٫۳ واحد از اعتبار ماهیانه کاربر کاسته می شود، در ساعات صبح (از ساعت ۵ صبح الی ۸ صبح) به ازای هر واحد مصرف ۰٫۱۵ واحد از اعتبار ماهیانه کاربر کاسته می شود. (به طور مثال اگر کاربر در ساعات شبانه ۲۰۰۰ واحد مصرف نماید به میزان ۶۰۰ واحد از اعتبار او کاسته می شود.)
دانشجویان خوابگاهی علاوه بر اعتبار ماهیانه از 4GB جهت استفاده در خوابگاه فقط در ساعات عادی برخوردار می‌باشند.
در انتهای هر دوره اعتبار تمامی سرویس ها صفر و مجددا بر اساس اعداد جدول تنظیم می شود.
امکان ذخیره سازی حجم و استفاده حجم باقیمانده در دوره های بعدی میسر نمی باشد.
 
آیا این نوشتار مفید بود؟ آری / خیر
جزئیات نوشتار
شناسه‌ی نوشتار: 34
مقوله: شناسه شریف
تاریخ افزوده شدن: 2015-12-14 16:23:03
بازدید: 4295
رتبه (رای): رتبه‌ی نوشتار 3.6/5.0 (120)

 
<< بازگشت

Powered by Help Desk Software HESK™