پایگاه ‌دانش
مرکز محاسبات > میز پشتیبانی > پایگاه ‌دانش

پرسش خود را بیان کنید:


فضای اختصاص داده شده به هر دانشجو چقدر است؟

راه حل به هر دانشجو ۵۰۰ مگابایت فضا اختصاص داده شده است.
 
آیا این نوشتار مفید بود؟ آری / خیر
جزئیات نوشتار
شناسه‌ی نوشتار: 14
مقوله: سایت خوابگاه
تاریخ افزوده شدن: 2011-05-02 14:44:02
بازدید: 306
رتبه (رای): رتبه‌ی نوشتار 3.5/5.0 (33)

 
<< بازگشت

Powered by Help Desk Software HESK™