ارسال درخواست
مرکز محاسبات > میز پشتیبانی > ارسال درخواست
 

لطفاً از فرم زیر برای ارسال درخواست استفاده کنید. اطلاعات ضروری مشخص شده‌اند. *

نام: *
ای-میل: *

مقوله: *

شناسه شریف: *
محل استقرار: *
شماره تماس: *

موضوع: *
پیام: *


پیوست:


پرونده‌های قابل قبول: *.gif, *.jpg, *.png, *.zip, *.rar, *.csv, *.doc, *.docx, *.txt, *.pdf
حداکثر حجم پرونده: 32565 Kb (31.80 Mb)

تصویر امنیتی
لطفاً اعداد نمایش داده شده در بالا را وارد کنید: *


لطفاً پیش از ارسال مطمئن شوید که
  • تمام اطلاعات ضروری منظور شده است.
  • تمام اطلاعات درست و بدون اشکال هستند.
موارد زیر توسط ما ثبت خواهد شد:
  • 18.206.13.203 آدرس IP شما
  • زمان ارسال درخواست شما

 

Powered by Help Desk Software HESK™